Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR 


Uděluji tímto souhlas firmě SMART MS s.r.o. se sídlem Lidická 787/45, Brno 60 200, IČ: 292 46 326 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen "GDPR") zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, osobní údaje získané z Cookies, e-mail, záznamy z kamerového systému, obrazový a zvukový záznam (fotografie a video), telefonní číslo apod.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel: poskytování služeb a elektronickou komunikaci, platebních transakcí, poskytování dalších služeb, vyúčtování za služby, plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností), poskytování fotografií a videí na webu a sociálních sítích (vždy anonymně), marketingové a obchodní účely.

Údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání smlouvy a následně po dobu dalších pěti let.
S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na podpora.oskar@gmail.com, nebo telefonicky na čísle +420 602 543 369.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: např. IT dodavatelé, např. poskytovatelé zpracovatelských softwarů.

Dle GDPR máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

Poskytnutí osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů jsou zcela dobrovolné. Subjekt údajů nemá žádnou povinnost je poskytnout a za neposkytnutí mu nehrozí žádná sankce. Pokud však subjekt své osobní údaje Správci neposkytne, nebude možné uzavřít mezi subjektem údajů a Správcem smlouvu ani ji řádně plnit. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Správce.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje bez vašeho souhlasu na základě plnění (kupní) smlouvy, našeho oprávněného zájmu, nebo z důvodu plnění právní povinnosti.

Za váš souhlas děkuje centrum Oskar!

© 2021 Centrum OSKAR, Lidická 49, 602 00 Brno
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!